Strona 1 z 1

Roboty zaniechane a ryczałt

: 4 grudnia 2017, o 14:57
autor: bbuilder
Witam, sytuacja wygląda następująco:
Postępowanie poniżej progów, wynagrodzenie ryczałtowe, zadanie dofinansowane z RPO, część robót kwalifikowana, część nie. Wykonawca nie zmieścił się w terminie wykonania do 10.10. Walczy dalej z robotami, lecą kary umowne. Żeby nie utracić dofinansowania musimy zadanie standardowo rozliczyć do końca roku. Całości robót nie jest w stanie wykonać w tym czasie. W umowie mam zapisy o robotach zaniechanych: "Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku rezygnacji z wykonania części zamówienia na skutek okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością. Zmiana umowy będzie polegała na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy oraz proporcjonalnym zmniejszeniu jego wynagrodzenia".
Roboty kwalifikowane muszą zostać wykonane, z niekwalifikowanych możemy zrezygnować. Jednakże jak pisałem Wykonawca jest już po terminie, stąd dwa pytania. Czy na ryczałcie mogę mieć roboty zaniechane? Jeżeli tak, to jak liczyć kary umowne. Moim zdaniem oczywiście od wartości zadania już pomniejszonej o wartość zaniechanych?