USTAWA COVIDOWA

Siała baba mak, nie wiedziała jak

Moderator: Janosik

ODPOWIEDZ
marko6
Posty: 764
Rejestracja: 18 września 2016, o 12:04

USTAWA COVIDOWA

Post autor: marko6 »

W Dz. U. z dnia 28 listopada 2020 r poz 2012 została opublikowana i i weszła już w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID -19
„Art.6a.
1. Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.–Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r . poz.1086), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i
niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
2.Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, októrym mowa w ust. 1, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia, w której podaje:
1) nazwę (firmę) i adres siedziby zamawiającego;
2) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowie dnio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
4) cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszcz enia ogłoszenia;
5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych;
6) nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.”;

Może ktoś wie od jakiej wartości publikuje się to ogłoszenie? powyżej 30000 EURO czy każde?

W tym temacie znajduje się 2 odpowiedzi.

Musisz być zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem forum, aby wyświetlić odpowiedzi.


Zarejestruj się Zaloguj się
 
ODPOWIEDZ